Doprava zdarma k nákupu od 499 Kč
Super zimní výprodej

Pojištění k úvěru od společnosti Home Credit

Balíček STANDARD

 • 1,90 % z pravidelné měsíční splátky úvěru bez pojištění
 • Určen pro všechny ve věku od 18 – 65 let
 • Pojištění invalidity následkem úrazu – plný invalidní důchod přiznaný pro úraz
 • Pojištění smrti následkem úrazu

Balíček PLUS

 • 3,08 % z pravidelné měsíční splátky úvěru bez pojištění
 • Určen pro všechny zaměstnance a podnikatele (OSVČ) ve věku od 18 – 65 let
 • Pojištění pracovní neschopnosti, která vznikla následkem nemoci nebo úrazu, delší než 60 dnů
 • Pojištění invalidity 3. stupně přiznané pro nemoc nebo úraz
 • Pojištění smrti následkem úrazu

Základní podmínkou pro vstup do pojištění je, že klient:

 1. je osobou bez zdravotních potíží, není v pravidelné lékařské péči nebo pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného onemocnění
 2. není v pracovní neschopnosti a nebyl také v uplynulých 12 měsících před sjednáním smlouvy o úvěru v pracovní neschopnosti delší 30 bezprostředně po sobě následujících kalendářních dnů
 3. nepožádal o přiznání invalidního důchodu nebo není účastníkem řízení o přiznání invalidity jakéhokoli stupně, nebyl mu přiznán starobní nebo invalidní důchod pro jakýkoli stupeň
 4. byl seznámen a souhlasí s pojistnou smlouvou a ZPP-PV-Ú

Balíček PREMIUM

 • 6,48 % z pravidelné měsíční splátky úvěru bez pojištění
 • Určen pro všechny zaměstnance a podnikatele (OSVČ)
 • Pojištění ztráty příjmu, ke kterému nedojde z vůle či vinou pojištěného
 • Pojištění pracovní neschopnosti, která vznikla následkem nemoci nebo úrazu, delší než 60 dnů
 • Pojištění invalidity 3. stupně přiznané pro nemoc nebo úraz
 • Pojištění smrti následkem úrazu

Základní podmínkou pro vstup do pojištění je, že klient splnil podmínky pro vstup do pojištění typu PLUS a navíc:

 1. je zaměstnán na dobu neurčitou a není ve zkušební době, nebo vykonává bez přerušení samostatnou výdělečnou činnost
 2. nepodal výpověď z pracovního poměru nebo mu nebyla dána výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, nezrušil okamžitě pracovní poměr a ani mu nebyl okamžitě zrušen pracovní poměr ze strany zaměstnavatele, není podle svého vědomí zařazen mezi zaměstnance, se kterými by mohl být v následujících 12 měsících rozvázán pracovní poměr ze strany zaměstnavatele z důvodů organizačních změn a snižování počtu zaměstnanců ve smyslu platných právních předpisů a nevede se zaměstnavatelem jednání o skončení pracovního poměru dohodou
 3. byl bez přerušení zaměstnán v předchozích 12 měsících před sjednáním smlouvy o úvěru, nebo po tuto dobu vykonával samostatnou výdělečnou činnost.