Záruka vrácení peněz na robotické vysavače ETA

Rámcové pojistné smlouvy

Pojištění prodloužené záruky

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. HPTEW 1/2016 ÚPLNÉ ZNĚNÍ

(Dodatek č. 1), účinné od 1. 8. 2018


Pojištění prodloužené záruky HP TRONIC

Informační dokument o pojistném produktu

 

 

Archiv předchozích znění dodatků:

Základní informace o zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je Pojišťovna BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. Společnost HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. je zpracovatelem. Osobní údaje klientů v poskytnutém rozsahu jsou zpracovávány z důvodu plnění právních povinností souvisejících s pojišťovací činností a dalšími s ní souvisejícími činnostmi dle zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění, jakož i z důvodu plnění povinností ze závazkového vztahu, konkrétně z Pojistné smlouvy, a dále pro účely zajištění oprávněných zájmů, jimiž jsou především řádné vedení pojištění, kvalitní poskytování pojišťovacích služeb, obrana oprávněných nároků či předcházení pojistným podvodům. Osobní údaje klientů jsou zpracovány ze strany správce pro účely nabídky pojištění, posouzení přijatelnosti do pojištění, přijetí do pojištění, správy a ukončení pojištění, jakož i likvidace pojistné události, popř. zajištění. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu trvání pojištění a následně po dobu běhu promlčecí lhůty k uplatnění nároků z pojištění. Následně jsou osobní údaje zlikvidovány. Klient má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, na jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Stáhnout aktuální znění smlouvy v PDF (velikost 150 kB)

RS HPTEW 1/2016 platná od 25. 8. 2016 do 31. 7. 2018
RS HPEEW 1-2010 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatky č. 1 až 9), účinné od 19. 11. 2015 do 24. 8. 2016
RS_HPEEW_1-2010_ve znění dodatku č. 8 - účinné od 1. 3. 2015
RS_HPEEW_1-2010_ve znění dodatku č. 7 - účinné od 1. 10. 2014
RS_HPEEW_1-2010_ve znění dodatku č. 6 - účinné od 1. 1. 2014
RS_HPEEW_1-2010_ve znění dodatku č. 5 - účinné od 1. 8. 2013
RS_HPEEW_1-2010_ve znění dodatku č. 4 - účinné od 1. 7. 2012
RS_HPEEW_1-2010_ve znění dodatku č. 3 - účinné od 13. 4. 2012
RS_HPEEW_1-2010_ve znění dodatku č. 2 - účinné od 1. 9. 2011
RS_HPEEW_1-2010_ve znění dodatku č. 1 - účinné od 15. 7. 2011
RS_HPEEW_1-2010 - účinné od 22. 1. 2010