Reklamace

Zakoupili jste zboží, které po nějaké době přestalo fungovat, nepracuje správně nebo se na něm projevila vada? V tom případě neváhejte a obraťte se na nás! Pokud se jedná o jednoznačnou záležitost, nebudeme nic protahovat a o reklamaci rozhodneme ihned. Může se však stát, že se jedná o složitější případ a v takové situaci si ponecháváme časovou rezervu (pro potřebné opravy a odstranění vad). Tak či tak, o Vaší reklamaci rozhodneme vždy nejpozději do třiceti kalendářních dnů, jak nám ukládá zákon.

Jak reklamovat?

 1. Pro urychlení reklamace doporučujeme vyplnit reklamační protokol, který můžete stáhnout zde.
 2. S reklamovaným předmětem se můžete obrátit přímo na prodejnu, ve které jste výrobek zakoupili.
 3. Zanést (zaslat) ho můžete i do jednoho z autorizovaných servisních středisek, které jsou určeny k provádění záručních oprav (u oprávněných reklamací neplatíte žádné poplatky). Pokud se jedná o větší spotřebiče (lednička, pračka) je lepší se s pracovníky servisu nejdříve spojit telefonicky – je totiž možné, že Vám nabídnou výjezd svého technika přímo k Vám (opět bez poplatků, jedná-li se o oprávněnou reklamaci). Ten posoudí situaci a navrhne další postup.
 4. Seznam autorizovaných servisních středisek je uveden na záručním listě nebo přiložen ke zboží. Jejich seznam najdete také zde.
 5. V neposlední řadě můžete využít také služeb našeho reklamačního oddělení:

HP TRONIC Zlín spol. s r.o.,
Internetový obchod ETA,
Reklamační oddělení
hala DC6, Poděbradská 772
250 90 Jirny

  Ve všech případech si prosím nachystejte doklad o koupi, a pokud zboží posíláte některou z dopravních společností, přidejte k němu i popis závady. A nezapomeňte na Vaše kontaktní údaje! Doporučujeme vyplnit a přiložit reklamační protokol, který najdete zde.

   


   

Jak probíhá reklamace?

Ve chvíli, kdy za námi s reklamací přijdete, společně sepíšeme protokol, do kterého zaznamenáme aktuální datum, přesné označení zboží, které je předmětem reklamace a také způsob, jakým navrhujete situaci řešit. Pokud se jedná o vadu, kterou můžeme opravit, pustíme se ihned do toho!
Až bude reklamovaný předmět zase v nejlepší kondici, vrátíme Vám ho i s potvrzením, jakým způsobem byla reklamace vyřešena, včetně data vypořádání a popisu provedené opravy. A písemné potvrzení od nás dostanete i v případě, že bude Vaše reklamace považována za neoprávněnou (s popisem důvodu zamítnutí).

Co s předměty s neodstranitelnou vadou?

Pokud bude reklamovaný předmět posouzen autorizovaným servisním střediskem jako předmět s neodstranitelnou vadou, potom máte na výběr, zda budete chtít toto zboží vyměnit za nový kus stejného typu nebo si vyžádáte vrácení zaplacené částky. Reklamovaný předmět se stane zbožím s neodstranitelnou vadou i tehdy, uplyne-li 30 kalendářních dní od data, kdy jsme společně reklamaci začali řešit. A v takovém případě máte i stejná práva (výměna zboží, vrácení peněz).

Náklady spojené s reklamací?

Pokud uznáme, že Vaše reklamace je oprávněná, nebo není možné zboží z důvodu neodstranitelné vady opravit, máte právo na náhradu nutných nákladů spojených s vyřízením reklamace. Jedná se především o poštovné za zaslání zboží k opravě do autorizovaného střediska. Na náhradu těchto výdajů však nemáte nárok v případě, že bude Vaše reklamace odmítnuta a považována za neoprávněnou.


Máte-li jakékoliv dotazy ohledně postupu při reklamaci nebo potřebujete zjistit, v jakém stavu se Vaše reklamace nachází, obraťte se na naši zákaznickou linku 577 055 333 nebo zašlete dotaz na adresu: servis@eta.cz. Rádi Vám poradíme!